ظرفیت تولید آپاداناسرام به 50میلیون مترمربع افزایش می یابد

بسیاری از خطوط تولید به دلیل تامین نشدن قطعات یدکی و مصرفی تعطیل شده بود و شرایط بحرانی برای بزرگترین تولید کننده سرامیک خاورمیانه بوجود آمد. شیرآلی افزود: بعد از حضورم در این مجموعه و

ظرفیت تولید آپاداناسرام به 50میلیون مترمربع افزایش می یابد

مدیرعامل شرکت آپاداناسرام: 
ظرفیت تولید سرامیک به 50میلیون مترمربع افزایش می یابد 
دکتر شیرآلی: با قرارداد همکاری جدید با شرکت "ایمولای" ایتالیا ظرفیت تولید سرامیک شرکت آپادناسرام به 50 میلیون مترمربع افزایش می یابد. 
به گزارش خبرگزاری برنا از قزوین؛ دکتر مجید شیرآلی مدیرعامل شرکت "آپاداناسرام "بزرگترین تولیدکننده سرامیک خاورمیانه در حاشیه عقد قرارداد با شرکت ایمولای ایتالیا گفت: متاسفانه به دلیل مشکلات بین المللی و برخی کم کاری ها در گذشته، شرکت "آپاداناسرام" به عنوان بزرگترین تولیدکننده سرامیک خاورمیانه با مشکلات و تنگناهای اساسی روبرو بود. بدلیل تکنولوژی تولید بالا و خط تولید پیشرفته، تحریم ها و شرایط سخت چندسال اخیر، مشکلات اساسی و بزرگی را برای واحد صنعتی ما بوجود آورد.
بسیاری از خطوط تولید به دلیل تامین نشدن قطعات یدکی و مصرفی تعطیل شده بود و شرایط بحرانی برای بزرگترین تولید کننده سرامیک خاورمیانه بوجود آمد.
شیرآلی افزود: بعد از حضورم در این مجموعه و در سالی که با تدبیر رهبری معظم انقلاب "همدلی و هم زبانی" نام گرفته است در مجموعه آپاداناسرام با بسیج امکانات و برنامه ریزی پروژه، تحول اساسی را در مجموعه پیگیری کردیم که این تلاش ها با گشایش فضای بین المللی همراه شد .
مدیرعامل آپاداناسرام به روند احیای این مجموعه بزرگ پرداخت و گفت: برای افزایش کیفیت محصولات و رفع مشکلات خطوط تولید با کمپانی های معظم "ساگمی" و "ایمولا" وارد مذاکره شدیم و رایزنی ها برای بازگشت به ایران و از سرگیری همکاری ها را آغاز کردیم که در همین زمینه مدیران کمپانی معظم ایمولای ایتالیا در مجموعه آپاداناسرام حضور پیدا کردند و توانستیم تفاهم نامه همکاری را با این شرکت مطرح ایتالیایی منعقد کنیم و ظرف 4 ماه آینده ثمرات آغاز همکاری با این مجموعه را مشاهده خواهیم کرد.
مدیرعامل آپادانا سرام افزود: با تفاهم نامه امضا شده با شرکت های ایمولا و ساگمی ایتالیا ظرفیت تولید آپاداناسرام از 30 میلیون به 50میلیون مترمربع افزایش پیدا خواهد کرد.