طراحی و نصب اتوماسیون اداری و CRM

طراحی و نصب اتوماسیون اداری و CRM

گروه مهندسین چیتاسافت متشکل از دپارتمان مدیریت ، واحد تحلیل و طراحی ، واحد برنامه نویسی ، واحد پشتیبانی و واحد کنترل کیفیت طراح و راه انداز سامانه ها و سیستم های تحت وب با بیش از 10 سال سابقه فعالیت در حوضه انفورماتیک کشور با کمال افتخار خدمات خود را به شرح ذیل ارائه می نماید ادامه مطلب...

طراحی و توسعه چیتا سافت

طراحی و توسعه چیتا سافت

گروه مهندسین چیتاسافت متشکل از دپارتمان مدیریت ، واحد تحلیل و طراحی ، واحد برنامه نویسی ، واحد پشتیبانی و واحد کنترل کیفیت طراح و راه انداز سامانه ها و سیستم های تحت وب با بیش از 10 سال سابقه فعالیت در حوضه انفورماتیک کشور با کمال افتخار خدمات خود را به شرح ذیل ارائه می نماید ادامه مطلب...

طراحی و نصب اتوماسیون اداری و CRM

طراحی و نصب اتوماسیون اداری و CRM

گروه مهندسین چیتاسافت متشکل از دپارتمان مدیریت ، واحد تحلیل و طراحی ، واحد برنامه نویسی ، واحد پشتیبانی و واحد کنترل کیفیت طراح و راه انداز سامانه ها و سیستم های تحت وب با بیش از 10 سال سابقه فعالیت در حوضه انفورماتیک کشور با کمال افتخار خدمات خود را به شرح ذیل ارائه می نماید ادامه مطلب...